Houwerzijl & de Marne

De Marne

De Marne is een voormalig schiereiland met grotendeels ongerept landschap, waar het stil kan zijn en waar schone lucht rechtstreeks van de zee komt. 


Binnendijks wordt het landschap gekenmerkt door de vele wierden (terpen), opeenvolgende kwelderwallen en dijken, sluizen ( Zijlen ), schilderachtige dorpjes, middeleeuwse kerken, eeuwenoude waterlopen (maren), kreken, en weggetjes die zich door het land slingeren. En bovenal: prachtige vergezichten, indrukwekkende wolkenluchten, kortom: ruimte! 

Buitendijks ligt het immense wad met op de achtergrond Schiermonnikoog. 


Kunst en cultuur vormen sinds jaar en dag een belangrijke en verbindende factor in de samenleving van de Marne. Vele kunstenaars hebben zich in dit gebied gevestigd. Ateliers, exposities, galeries, evenementen, concerten, optredens zijn rijkelijk aanwezig in de wijde omgeving.  


Meer informatie over de dorpen in de Marne marnecultuur.nl


Meer over de achtergrond van de Marne 

Houwerzijl

Houwerzijl is een klein levendig dorp met actieve bewoners, in de volksmond ‘Houwerzielsters’ genoemd. De ‘UI’, de speelplaats en ontmoetingsplek in het ‘Speelbos’, en de ‘Theefabriek’ zijn het middelpunt van het dorpsgebeuren. 


Houwerzijl ligt aan Lange Afstands Wandelroutes (bv ‘Pronkjewaelpad’) een Lange Afstands Fietsroute (LAF14), aan de staande mastroute voor zeilers ‘Reitdiep’ en kijkt uit op de ‘’Waterwolf’, het gemaal van Electra (rijksmonument). Houwerzijl is omgeven door grasland, akkers, en natuur, heeft een authentieke horizon, zonder geluid van industrie, snelwegen, vliegtuigen of spoor.


Meer over de achtergrond van Houwerzijl

2020-07-12 haventje HZ IMG_3210

‘Ollediek’ op de Bokkediek

Vakantie appartement ‘Ollediek’ (Gronings voor oude dijk) staat op de ‘Bokkediek’ (Dijksweg) waar nog allerlei restanten vanaf de Romeinse tijd in de bodem te vinden zijn. 


De ‘Bokkediek’ is een voormalige zeedijk. Na de kerstvloed in 1717 en de bouw van de nieuwe ‘waker’ (zeedijk) is de ‘Bokkediek’ een ‘slaperdijk’ geworden en heeft hij zijn functie als buitenste dijk verloren. De loop van de dijk is nog goed te zien. 


De naam ‘Bokkediek’ verwijst naar het houden van geiten door de ‘Bokkediekers’: ‘Wie melkten daor bok(ram) en dronken doar bokkemelk’ (Abel T. Huizinga).]