Privacyverklaring ‘Ollediek’

In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

‘Ollediek’ gaat zorgvuldig om met website bezoekers. De website www.ollediek.nl verzamelt geen persoonlijke gegevens van je bezoek en gebruik. Je kunt onze website raadplegen zonder persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

Alleen via het contactformulier vragen we je bij een * [achternaam, land, emailadres] om de voor ons essentiële gegevens achter te laten die nodig zijn voor informatie, overleg, en het maken van een reservering. Door deze informatie te geven, stem je erin toe dat ‘Ollediek’ deze opslaat voor de door jou gevraagde interactie of transactie. Daarbuiten hoef je ons zelf geen informatie door te geven.

Gebruik Persoonsgegevens

‘Ollediek’ gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend en alleen voor de volgende doelen:

 • voor het doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van ‘Ollediek’ en andere opgevraagde informatie;
 • om contact met je opnemen indien nodig, of na feedback of een vraag over onze diensten;
 • voor interne administratie.

Delen van gegevens met derden

‘Ollediek’ deelt persoonsgegevens met de volgende organisaties:

 • Webhosting
  Je gegevens worden alleen gebruikt om het contactformulier op onze website aan ons te versturen. De webhost verwerkt de persoonsgegevens namens ons en niet voor eigen doeleinden.
 • Boekingssysteem
  Wij maken de boeking zelf of via een verhuurplatform. Je naam en e-mailadres wordt alleen voor de boeking gebruikt. Je gegevens worden opgeslagen volgens de AVG code (Wet Algemene Verordening Gegevens bescherming) en zij zullen je gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Externe Websites
  Deze site bevat links naar andere praktische websites voor bezoekers van ‘Ollediek’. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. We raden je daarom aan dat je op deze gelinkte websites het privacy beleid leest, aangezien het andere voorwaarden en condities kan bevatten die op jou van toepassing zijn.

Bescherming Persoonsgegevens

‘Ollediek’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De website van Ollediek gebruikt WordPress.

Veiligheid

Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@ollediek.nl

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. De maximale bewaartermijn is 90 dagen; deze termijn kan alleen worden verlengd ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van ‘Ollediek’ (bv betaalgegevens voor belastingdienst).

Inzage en/of Correctie van Persoonsgegevens

Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en vragen om deze persoonlijke informatie te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via: info@ollediek.nl. ‘Ollediek’ zelf of haar webbeheerder zal hierop binnen vier weken per e-mail reageren. Verder heb je het recht een klacht in te dienen over de verwerking van je persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je verzoek niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Wijziging in ons Privacy Beleid

Indien nodig wordt deze verklaring in de toekomst aangepast. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 September 2021