Middag Humster Land

Het nationaal landschap Middag Humster Land – een uniek cultuurlandschap

Middag en Humster zijn voormalige wadden eilanden waar bewoning mogelijk is gemaakt op wierden. Middag is een verbastering van ‘Mid oog’, met de betekenis ‘middelste eiland’. Humsterland is afgeleid van ‘Hugmarki’, dat is de ‘Marke’ of het woongebied van de ‘Hugas’ (voorlopers van de Franken). Naast wierden zijn er nog veel meer sporen van een interessante en eeuwenoude historie.