Middag Humster Land

Nationaal landschap Middag Humsterland – een uniek cultuurlandschap

Middag en Humsterland waren oorspronkelijk wadden eilanden, evoluerend in schiereilanden in de monding van het Reitdiep. Op de voormalige eilanden en verhoogde oeverwallen van het Reitdiep werd bewoning mogelijk gemaakt op wierden. Bij overstroming staken deze boven de golven uit en boden zo bescherming aan bewoners en hun dieren. Middag is een verbastering van ‘Mid oog’, met de betekenis ‘middelste eiland’. Humsterland is afgeleid van ‘Hugmarki’, dat is de ‘Marke’ of het woongebied van de ‘Hugas’ (voorlopers van de Franken). Naast wierden zijn er in dit gebied nog veel meer sporen van een interessante en eeuwenoude historie. Middag Humsterland behoort nu tot de oudste cultuurlandschappen van West-Europa.