Schiermonnikoog

Nationaal Park Schiermonnikoog

 

Schiermonnikoog is het kleinste waddeneiland en één van de meest wilde, ongerepte plekken van Nederland en heeft het breedste strand van Europa. De natuur mag hier nog zijn eigen gang gaan, wat ervoor zorgt dat Schiermonnikoog een zeer dynamische plek is. Het eiland is gevormd door zeestromen en stuivend zand. En dat gaat nog steeds door. Door afkalving en aanslibbing schuift het eiland steeds verder naar het oosten. Op de Balg, het oostelijke puntje van het eiland, hebben zand, wind en water vrij spel en spoelt vaak veel aan. De Noordkromp (oeroud schelpdier) en de Wulk (groot slakkenhuis) zijn hier volop te vinden. Wandelend door de Kooiduinen zijn via een hoge rug de kwelders bereikbaar. Op de kwelder Kobbeduinen broeden in het voorjaar talloze vogels. Door de grote verscheidenheid aan landschappen (strand, bos, duinen, kwelder, wad, polder en de Westerplas) komen op Schiermonnikoog zo’n tienduizend planten- en diersoorten voor. 

De eerste bewoners van Schiermonnikoog waren naar verluid de Cisterciënzer monniken van het klooster Claercamp uit Friesland, die zich in de Middeleeuwen op het eiland vestigden. Het eiland dankt zijn naam aan deze in grijze pijen gehulde monniken. Schier = grijs , oog = eiland: grijze monniken eiland. In 1580, ten tijde van de Reformatie, zijn de Staten van Friesland eigenaar van het eiland geworden. Zij verpachtten de eilander grond maar door onrust op het eiland en tegenvallende opbrengsten werd Schiermonnikoog in 1638 verkocht aan een particuliere eigenaar: de familie Stachouwer, later Van Starkenborgh-Stachouwer.

Wandelingen en excursies zijn mogelijk met een eilander gids  [https://www.vvvschiermonnikoog.nl/zien-en-doen/excursies]

Wandelingen en excursies zijn mogelijk met een eilander gids  [https://www.vvvschiermonnikoog.nl/zien-en-doen/excursies] of met Staatsbosbeheer en IVN.