Schiermonnikoog

Nationaal Park Schiermonnikoog

De boot naar Schiermonnikoog ligt op fietsafstand. Schiermonnikoog is het kleinste waddeneiland en biedt de schoonste en breedste stranden van Nederland, prachtige landschappen en stikdonkere nachten. Zo’n tienduizend planten- en diersoorten vinden er hun thuis.

 

Met zijn grote verscheidenheid aan landschappen, meer dan 300 vogelsoorten en een enorme rijkdom aan zeldzame planten, kan in een wandeling van 10 minuten de omgeving compleet veranderen. De natuur mag hier nog echt zijn eigen gang gaan, wat ervoor zorgt dat Schiermonnikoog een zeer dynamische plek is.

Strand, bos, duinen, kwelder, wad, polder en de Westerplas; dat zijn de zeven verschilldende landschapstypes die van Schiermonnikoog zo’n bijzonder eiland maken. Door de grote verscheidenheid aan landschappen komen op Schiermonnikoog veel verschillende dieren en planten voor.

De eerste bewoners van Schiermonnikoog waren naar verluid de Cisterciënzer monniken van het klooster Claercamp uit Friesland, die zich in de Middeleeuwen op het eiland vestigden. Het eiland dankt zijn naam aan deze in grijze pijen gehulde monniken. Schier = grijs , oog = eiland: grijze monniken eiland.

In 1580, ten tijde van de Reformatie, zijn de Staten van Friesland eigenaar van het eiland geworden. Zij verpachtten de eilander grond om wat opbrengsten te verkrijgen. Deze opbrengsten vielen alleen zwaar tegen, waardoor de Staten grote schulden kregen, en ook ontstond er in die tijd onrust op het eiland. Reden voor de Staten om Schiermonnikoog in 1638 te verkopen. 

Tot 1859 was het eiland eigendom van het geslacht Stachouwer, later Van Starkenborgh-Stachouwer. Deze familie legde de grondslag voor de vorm van het dorp zoals we dat nu kennen, opgebouwd in streken. Een groot aantal straatnamen als Voorstreek, Middenstreek, Langestreek en Noorderstreek herinnert aan deze karakteristieke dorpsinrichting.Het eiland is in 1859 en 1878 doorverkocht aan particulieren en in 1944 is het weer in bezit gekomen van de Nederlandse Staat.