Disclaimer

Zorgvuldigheid website, beperking aansprakelijkheid

Bij de ontwikkeling en het onderhoud van de website is door ons uiterste zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de opgenomen gegevens. Constructieve feedback voor verbetering stellen we op prijs, maar we achten ons niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden. 

 

Verwijzingen

Voor de informatie over de omgeving, voorzieningen en activiteiten hebben we diverse bronnen gebruikt, die we niet allemaal kunnen benoemen maar die meestal terug te vinden zijn in verwijzingen naar andere websites.   

Deze andere websites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door derden. Hierover hebben wij geen grip en geen controle, waardoor wij niet aansprakelijk zijn voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan.

 

Wijzigingen aan de site

‘Ollediek’ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving veranderingen aan te brengen op deze website.  

 

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website evenals de inhoud (inclusief teksten en foto's) zijn intellectueel eigendom van ‘Ollediek’. Enkele foto's en filmpjes zijn met toestemming en bronvermelding van derden geplaatst. Voor reproductie en/of distributie van teksten en foto's, ongeacht het gebruikte medium en/of gebruik voor commerciële doeleinden, is schriftelijke toestemming nodig van ‘Ollediek’. Deze disclaimer is van toepassing op elke pagina van deze website.