Waddenzee en Waddeneilanden

Wadhoppen

Vanaf Lauwersoog hoppend met een zeilende klipper naar de wadden eilanden Schiermonnikoog, Terschelling, Ameland, Vlieland met Harlingen als eindpunt eilandhopper.nl/opstapplaatsen

Dienstregelingen veerboot

Wadlopen

Diverse mogelijkheden vanaf de Groningse of Friese waddenkust

Zeilen en droogvallen op het Wad

Uitwaaien in het Werelderfgoed Waddenzee, stilvallen en even thuiskomen in de natuur. Vaar mee op een waddenschip, gooi de trossen los, hijs de zeilen en kies het ruime sop. Ontdek het spel tussen wind, water en zand en het krachtenspel van de zon en de maan met de zee wordt hier zichtbaar. Waar het ene moment overal nog water is, is het volgende moment overal land. Afhankelijk van het getij wordt het schip op de juiste plek vastgevaren. Gooi het anker uit en zie hoe de zee zich steeds verder terug trekt en het land tevoorschijn komt. Tijd om van boord te gaan en dit land te verkennen: lopen op de bodem van de zee. Als de zee terugkomt, ga je weer aan boord. Je ziet hoe het land langzaam weer onder de zeespiegel verdwijnt. Er zijn diverse bruine vloot schepen  te huur of schepen met bemanning (raaf, tjalk, klipper) die tochten organiseren. 

  • Zeiltochten met een visserman-schouw vanuit Lauwersoog met de Raaf doeeenswad.nl
  • Zeiltochten met een klipper vanuit Lauwersoog / Zoutkamp op oa de Waddenzee  met de Najade of Willem Jacob 

Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is het kleinste waddeneiland en één van de meest wilde, ongerepte plekken van Nederland en heeft het breedste strand van Europa. De natuur mag hier nog zijn eigen gang gaan, wat ervoor zorgt dat Schiermonnikoog een zeer dynamische plek is. Het eiland is gevormd door zeestromen en stuivend zand. En dat gaat nog steeds door. Door afkalving en aanslibbing schuift het eiland steeds verder naar het oosten. Op de Balg, het oostelijke puntje van het eiland, hebben zand, wind en water vrij spel en spoelt vaak veel aan. De Noordkromp (oeroud schelpdier) en de Wulk (groot slakkenhuis) zijn hier volop te vinden. Wandelend door de Kooiduinen zijn via een hoge rug de kwelders bereikbaar. Op de kwelder Kobbeduinen broeden in het voorjaar talloze vogels. Door de grote verscheidenheid aan landschappen (strand, bos, duinen, kwelder, wad, polder en de Westerplas) komen op Schiermonnikoog zo’n tienduizend planten- en diersoorten voor. Wandelingen en excursies zijn mogelijk met een eilander gids  eilander gids vvvschiermonnikoog.nl/ of met Staatsbosbeheer en IVN.

De eerste bewoners van Schiermonnikoog waren naar verluid de Cisterciënzer monniken van het klooster Claercamp uit Friesland, die zich in de Middeleeuwen op het eiland vestigden. Het eiland dankt zijn naam aan deze in grijze pijen gehulde monniken. Schier = grijs , oog = eiland: grijze monniken eiland. In 1580, ten tijde van de Reformatie, zijn de Staten van Friesland eigenaar van het eiland geworden. Zij verpachtten de eilander grond maar door onrust op het eiland en tegenvallende opbrengsten werd Schiermonnikoog in 1638 verkocht aan een particuliere eigenaar: de familie Stachouwer, later Van Starkenborgh-Stachouwer.

Schiermonnikoog bestond in de 17e eeuw uit meerdere dorpjes, met als grootste dorp Westerburen. Het eiland "verdween" langzaam in zee aan de Westkant, dus werden de eilanders gedwongen zich in Oostelijke richting te verplaatsen. En zo ontstond het huidige dorp Schiermonnikoog, ook wel Oosterburen genoemd. In opdracht van de familie Stachouwer, kreeg het dorp in 1719 haar karakteristieke inrichting. De Streken (straten) werden van West naar Oost gebouwd, om de invloed van de wind zoveel mogelijk te beperken. De eerste bebouwing bestond uit twee rechte, evenwijdig aan elkaar lopende Streken: de huidige Voorstreek en Middenstreek. Aansluitend werd aan de Noordzijde de Langestreek ontwikkeld. In 1859 werd het eiland doorverkocht aan Mr Banck die een zeedijk aanlegde. In 1878 werd Schiermonnikoog weer doorverkocht aan de Duitse graaf Hartwig Arthur von Bernsdorff die zorgde voor de eerste veerdam, de huidige jachthaven. particulieren en in 1944 is het weer in bezit gekomen van de Nederlandse Staat.

Naast het breedste strand van Europa heeft het eiland bossen, duinen, kwelders en een authentiek dorp: gezellig; vol terrassen, leuke winkeltjes en het beroemde oude hotel-restaurant van der Werff. Op het eiland kun je fietsend in een dag het hele eiland over, wandelend kun je verschillend terrein en natuur verkennen, op het strand tussen paal 3 en 5 kun je vliegeren, blokkeren en kitesurfen. 

 

Ameland

Ameland is een van de duurzaamste gemeenten van Nederland met een van de schoonste Noordzee stranden. Het eiland is 27 km lang en op het breedste punt 4 km breed. Ameland heeft een eigen natuur en cultuur met 4 authentieke dorpen en een afwisselend landschap. Aan de oostkant ligt natuurgebied het 'Oerd', een duinlandschap met een rijke vogelpopulatie. Het 'Groene strand' bij het dorp Ballum is een afwisselend natuurgebied in wording.

De eerste Heer van Ameland was Ritsche Jelmera een Friese edelman, die vanaf 1424 de belangen behartigde van de Amelander bevolking, die tot voor die tijd zelfvoorzienend waren. Aan de oostkant van Ballum stond vanaf de 14e eeuw tot 1838 een kerkje met dikke muren van kloostermoppen op een vloer met dikke estrikken (tegels), waarvan nu alleen de monumentale grafsteen van de Heren van Ameland is overgebleven. Westelijk van het kerkje bouwde Ritsche Jelmerma een huis: Jelmerastate. In de loop van twee eeuwen werd het huis uitgebouwd tot het Camminghaslot (het Slot van Ballum) op zware keldergewelven, met een toren, ruime kamers en een rechtszaal. In 1704 werd Ameland verkocht aan de erfstadhouder van Friesland Johan Willem Friso, waardoor de erfheerlijkheid in het bezit kwam van het huis van Oranje. Omdat het huis weinig gebruikt werd raakte het in verval en werd het in 1828 afgebroken. Het huidige gemeentehuis staat ongeveer op de plaats waar vroeger de kasteelheren beslisten over het wel en wee van Ameland.

Naast zee, strand en natuur spelen paarden een grote rol op Ameland. Vroeger graasden hier dekhengsten van de koninklijke stoeterij en werden paarden gebruikt voor het zware boeren werk en bij het redden van mensen tijdens scheepsrampen op zee. Tegenwoordig vindt je in ieder dorp een rijstal om lessen te nemen of een eigen paard mee te nemen. Een paar keer per jaar worden activiteiten georganiseerd voor paard en ruiter met een marathon, ringsteken, huifkar tochten en demonstraties met de paardenreddingsboot. 

De veerboot vertrekt op 2 uur fietsen van Houwerzijl in Holwerd.