Nationaal Park Lauwersmeer

Nationaal Park Lauwersmeer – een vogel paradijs

Het Lauwersmeer is een weergaloos natuurgebied. Vroeger stroomden zoet en zout water hier in elkaar over. De dam, gebouwd in 1969, maakte hier een eind aan. Op de voormalige zeebodem ontstond een nieuw landschap, een echt vogelparadijs.

Het Lauwersmeer, op de grens van Groningen en Friesland, is ontstaan toen in 1969 de Lauwerszee van de Waddenzee werd afgesloten. Het is één van de belangrijkste vogelgebieden van West-Europa. Hier broeden ruim honderd vogelsoorten en overwinteren ieder jaar tienduizenden ganzen in het voor- en najaar. Tijdens de vogeltrek, is het gebied een tijdelijk thuis voor duizenden vogels. Het open water van het Lauwersmeer is een veilige drinkplaats en slaapplaats voor vogels. Het is een belangrijk voedselgebied voor visetende vogels, zoals fuut en zaagbekken en voor duikeenden, zoals kuifeend en tafeleend. Sinds 2009 broeden zeearenden in het gebied. De ‘vliegende deuren’ verblijven vrijwel het hele jaar in het park.

Op de weidse vlakten grazen Schotse Hooglanders en wilde Konikspaarden die op een paar plekken te zien zijn: vanaf de N361 tussen Vierhuizen en Lauwersoog en de Kwelderweg achter Zoutkamp.

Op de nog wat zilte voormalige zeebodem groeien zeldzame orchideeën en parnassia.

Vissersvloot Lauwersoog

Op donderdagmiddag en vrijdagochtend komen de vissers binnen van zee. Dit is mooi te zien vanaf een dakterras bij de vissershaven van Lauwersoog.

Klimaatbestendige Landbouw

Naast de delen waar de natuur min of meer haar gang mag gaan, is er rond het Lauwersmeer ook ruimte voor landbouw. Boeren telen er op een zogenaamde zoetwaterlens die op het zoutere grondwater drijft. Om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst nog kan, wordt er aan de zuidkant geëxperimenteerd met klimaatbestendige landbouw. Onder andere in de proefboerderij Kollumerwaard. Aan de lappendeken van verschillende veldjes zie je dat het hier niet om ‘gewoon’ boerenland gaat.

Dark Sky Park

Het Lauwersmeer, sinds 2016 ook Dark Sky Park, biedt rust en ruimte, maar ook genoeg recreatieve mogelijkheden om te zwemmen, zeilen, surfen, vissen, wandelen en fietsen aan de waddenkust.